Události

RAK and RAK KR
KYTAROVÝ SEMINÁŘ prof. Štěpán Rak a Jan-Matěj Rak 17.-18.5.2017
17 May 2017
Kytarový seminář vedený profesorem Štěpánem Rakem a Janem-Matějem Rakem. Tento seminář se uskuteční ve dnech 17.-18.5.2017 v salónku Zámku Poruba.                                   17.5.   9.00 - 13.00  prof. Štěpán Rak              14.00 - 16.00  Jan-Matěj Rak                             18.5.   9.00 - 13.00  Jan-Matěj Rak                  14.00 - 16.00  prof. Štěpán Rak                       Pořadatel: Ostravané kulturně, z.s. Bližší informace o ceně a přihlášky:  jana.marshall@seznam.cz, tel.: +420 731 655 897  
Rezervovat
Podklad FINtext 01KR
Vivat Comenius 18.5.2017 v 19.00 hod. Štěpán Rak a Alfred Strejček
18 May 2017
Koncert pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář, sestavený z textů Jana Amose Komenského (1592 – 1670), „Obecná porada o nápravě věcí lidských“. Hudbu složil Štěpán Rak, námět a výběr textů Alfred Strejček, režie Jiří Hraše. Koncert má šest částí a je nastudován v pěti jazykových verzích: české, německé, anglické, latinské a španělské. Byl uveden ke 400. výročí narození J. A. Komenského pod záštitou UNESCO v roce 1992 a do dnešní doby má za sebou přes 550 provedení ve více než 30. zemích celého světa. Tímto stěžejním dílem, které Komenský začal psát v roce 1642 chtěl povzbudit všechny národy světa k všenápravě, ale poukazoval na to, že je třeba začít od sebe sama. V jednom z dílů Obecné porady uvádí: „Mnozí si všímají jiných, sebe nikdo, mnozí učí jiné, sebe nikdo, mnozí spravují a napravují jiné, sebe sama nikdo. Tedy, aby tato stížnost přestala, nechť už začne každý nejdříve sám u sebe se vším, co směřuje k nápravě věcí. Proto ať konáš cokoli, vždycky vyber věcí nemnoho, neboť mnohost rozptyluje, nemnohost soustřeďuje; ale nejlepších, neboť jedno nejlepší vydá za mnoho méně dobrých a těch se pevně drž, abys nemohl býti od nich odtržen a znovu zapleten v mnohost a malichernosti“. V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovském přednesu Alfreda Strejčka vyznívají stále myšlenky Komenského neobyčejně živě, jakoby je tento veliký myslitel psal pro dnešek. Představení má zvláštní, sugestivní atmosféru oživlého poselství dávných věků. „Chtěl jsem jen burcovat k tužbám po plnější a pravdivější moudrosti a poukazoval jsem na to, čeho by se dalo dosíci, kdybychom se věci vážně chopili.“ Vše na tomto světě lze napravit, ale jen jemným teplem lásky, neboť jinak je to nemožno. J. A.Komenský. Pořadatel: Ostravané kulturně, z.s. Info: jana.marshall@seznam.cz, tel. 731 655 897. Vstupné 220,-/280,- Kč.
Rezervovat

Rezervace vstupenek

Prostory zámku